Elkos

Usluge

Kontakt

ELKOS d.o.o.

Ured Kotoriba:
Sajmišna 17,
40329 Kotoriba

Tel: + 385 40 682 117
Fax: + 385 40 682 217

Office fax: + 385 40 683 062
E-mail: elkos@elkos.hr


Ured Čakovec:
O. Keršovanija 1a,
40000 Čakovec

Tel: + 385 40 390 233
Fax: + 385 40 390 255

Office fax: + 385 40 391 035
E-mail: elkos@elkos.hr

Certifikati

  • Arena Centar, trgovačko - zabavni centar, ZagrebArena Centar, trgovačko - zabavni centar, ZagrebArena Centar, trgovačko - zabavni centar, Zagreb
  • Konzum: trgovački centar, ZagrebKvaternik Plaza: Plaza bar Zagreb, ZagrebArena Centar, trgovačko - zabavni centar, Zagreb
  • Calzedonia (Ytres): poslovno - proizvodni objekt, VaraždinCalzedonia (Ytres): poslovno - proizvodni objekt, VaraždinBomark Pak: proizvodno - skladišni objekt, Ludberg
  • Bomark Pak: proizvodno-skladični objekt, LudbergMlin Julia: mlin, KotoribaBomark Pak: proizvodno-skladišni objekt, Ludberg

Obnovljivi izvori energije

Fotonaponski grid sustavi

ELKOS projektira i izvodi fotonaponske grid sustave. Sustav se sastoji od: fotonaponskih modula, mrežnih pretvarača, brojila električne energije i kontrolera pri čemu fotonaponski moduli mogu biti montirani na krovu kuće, zgrade ili na površini predviđenoj za tu namjenu.

Za proizvodnju el. energije od obnovljivih izvora energije potrebno je steći status povlaštenog proizvođača, pri čemu treba ishoditi odobrenja za izgradnju, izvršiti upis postrojenja i sklopiti ugovor o otkupu električne energije.

U svrhu stjecanja statusa povlaštenog proizvođača električne energije tvrtka nudi usluge dimenzioniranja fotonaponskih sustava i ishođenje potrebne dokumentacije, dozvola, suglasnosti i rješenja (lokacijska i građevinska dozvola, PEES, EES, energetsko odobrenje, rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača el. en. itd.) te koordinira aktivnosti s HEP ODS-om, HERA-om, HROTE-om i MINGORP-om vezano uz status povlaštenog proizvođača električne energije.

Električna energija iz obnovljivih izvora energije se prodaje po poticajnoj cijeni te se ovakav sustav (po trenutno poticajnim cijenama 2010/2011) isplati u intervalu od 7 - 9 godina, ovisno o konfiguraciji, geografskom području, snazi i dimenzioniranju sustava.

Bioplinska postrojenja

Cjeloviti sustav koji uključuje farme i bioplinska postrojenja. Značajno podiže efikasnost i isplativost kompleksa farmi. Sustav rješava problem životinjskog otpada na farmama, a istovremeno bioplinsko postrojenje daje toplinsku i električnu energiju te važan nusprodukt - kompost. Električna energija se prodaje po poticajnoj cijeni u statusu povlaštenog proizvođača električne energije, toplinska se energija koristi za grijanje farmi te grijanje popratnih objekata kao što su plastenici i sušare. Grijanjem toplinskom energijom iz bioplinskog postrojenja štedi se i na troškovima grijanja plinom koji se standardno koristiti za grijanje farmi, npr. pilića.

Kompost, koji se dobiva kao nusprodukt iz procesa bioplinskog postrojenja, se koristi kao kvalitetno gnojivo. Velike površine na krovovima farmi mogu se iskoristiti za montiranje fotonaponskih sustava i proizvodnju električne energije u statusu povlaštenog proizvođača električne energije. Tvrtka nudi izradu bioplinskih postrojenja po principu ključ u ruke.

ELKOS i stalne tvrtke partneri osiguravaju cjeloviti suport kroz sve faze:

  • Savjetovanje i planiranje – individualno prema zahtjevima i potrebama investitora
  • Ishođenje dozvola, suglasnosti i rješenja s koordinacijom aktivnosti (HEP, HERA, HROTE, MINGORP i sl.) vezano uz projekt te uz dobivanje statusa povlaštenog proizvođača el. en.
  • Izrada dokumentacije - arhitektonski, statički, elektrotehnički i strojarski projekti, te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole
  • Gradnja – građevinski radovi, strojarske i elektro instalacije, dobava, montaža, automatizacija, programiranje parametara sustava…
  • Podrška tijekom normalnog pogona bioplinskog postrojenja.

Tvrtka nudi kompletnu koordinaciju i nadzor izgradnje bioplinskog postrojenja. Cijelo postrojenje je u potpunosti automatizirano, s praćenjem graničnih parametara i dojavom obavijesti putem SMS-a i Interneta. Moguć je također daljinski nadzor i upravljanje bioplinskog postrojenja.